Over de MMD

27 Bedrijven, 200 studenten, uitdagend en vernieuwend!

Het doel van de Maritime Match Day is om de studenten van het S.G. William Froude kennis te laten maken met bedrijven waar zij later in contact mee gaan komen. Voor zowel de beginnende student als de masterstudent is deze dag toegankelijk. 

De dag is opgezet zodat zowel studenten als bedrijven het optimaal kunnen ervaren. Verschillende elementen gaan deze dag tot een succes maken waarin het uiterste wordt gevraagd van beide kanten. Allereerst is de beursvloer uitermate geschikt om te netwerken. Wat de MMD uniek maakt is dat er ingenieurs aanwezig zijn waarmee een interessant gesprek gehouden kan worden over het werken bij het desbetreffende bedrijf, maar zeker ook om informatie te vergaren voor het lopen van een stage, studentenbaan of afstudeeropdracht.

Aansluitend op de beursvloer worden er een zestal cases aangeboden. De student kan bij inschrijving zijn/haar voorkeur aangeven en zal vervolgens worden ingedeeld. Voor het eerst dit jaar zal er ook een case zijn speciaal voor de eerstejaars studenten. Tijdens de cases zal er veel aanpassingsvermogen van de student worden gevraagd, met een vernieuwende kijk moet men met oplossingen komen voor niet alledaagse problemen. Ook is samenwerking tijdens de cases cruciaal voor het oplossen van het vraagstuk. 

Na de cases worden er, net als in voorgaande jaren, speeddates aangeboden voor derdejaars studenten en ouder. Door middel van deze speeddates kan de student één op één een gericht gesprek voeren met het bedrijf van zijn/haar voorkeur. Tegelijkertijd met de speeddates vindt er een aanvullende lezing plaats in het auditorium voor hen die niet in aanmerking komen voor een speeddate.

Scroll in het menu om meer te weten te komen over deze dag.